ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา


ออนไลน์ : 19

หัวข้อ :: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด  เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างผิวทาง Asphalt Concrete ชั้นพื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ (๒๐ เซนติเมตร)  สายทางจากบ้านหนองบัว  หมู่ที่  ๖ - บ้านคำแม่แส่ง  หมู่ที่  ๕
เปิดไฟล์
โพสโดย : แอดมิน1   วันที่ : 15 มีนาคม 64   View : 110
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง  (ดู 178)
ประกาศประกวดราคา  (ดู 200)
เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังเชื่อมพื้นที่การเกษตร บ้านคำแม่แส่ง หมู่ที่ 5  (ดู 362)
เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังเชื่อมพื้นที่การเกษตร บ้านหนองแวง หมู่ที่ 4  (ดู 351)
เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังเชื่อมพื้นที่การเกษตร บ้านหนองแล้ง หมู่ที่ 1  (ดู 552)
เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังเชื่อมพื้นที่การเกษตร บ้านหนองแล้ง หมู่ที่ 12  (ดู 327)
เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังเชื่อมพื้นที่การเกษตร บ้านขี้เหล็ก หมู่ที่ 2  (ดู 359)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :