ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างผิวทาง Asphalt Concrete ฯ


ออนไลน์ : 9

หัวข้อ :: ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างผิวทาง Asphalt Concrete ฯ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด  เรื่อง  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างผิวทาง Asphalt Concrete  ชั้นพื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ (๒๐ เซนติเมตร)  สายทางจากบ้านหนองบัว  หมู่ที่  ๖ - บ้านคำแม่แส่ง  หมู่ที่  ๕  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เปิดไฟล์
โพสโดย : แอดมิน1   วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 64   View : 122
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง  (ดู 178)
ประกาศประกวดราคา  (ดู 200)
เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังเชื่อมพื้นที่การเกษตร บ้านคำแม่แส่ง หมู่ที่ 5  (ดู 362)
เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังเชื่อมพื้นที่การเกษตร บ้านหนองแวง หมู่ที่ 4  (ดู 351)
เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังเชื่อมพื้นที่การเกษตร บ้านหนองแล้ง หมู่ที่ 1  (ดู 552)
เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังเชื่อมพื้นที่การเกษตร บ้านหนองแล้ง หมู่ที่ 12  (ดู 327)
เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังเชื่อมพื้นที่การเกษตร บ้านขี้เหล็ก หมู่ที่ 2  (ดู 359)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :