ข่าวประชาสัมพันธ์ : องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
แล้งนี้รอดแน่!! มท. สั่งการทุกจังหวัดดำเนินมาตรการเร่งด่วน "ขุดดินแลกน้ำ" แก้ปัญหาภัยแล้ง ตามนโยบายรัฐบาล 24 ก.พ. 63 20
ทุกคนต้องช่วยกัน! มหาดไทยกำชับทุกพื้นที่ เร่งดำเนินมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก 24 ก.พ. 63 20
ตรุษจีนอุ่นใจ มหาดไทยเตรียมพร้อมหากเกิดเหตุอัคคีภัยและอุบัติภัยทุกพื้นที่ 24 ก.พ. 63 15
7 ข้อ ชวนสงสัย เสี่ยงถูกหลอกไปทำงานมาเลเซีย 24 ก.พ. 63 15
“ชิม ช้อป ใช้” เตรียมคืนเงินชดเชยหรือเงินคืน (Cash Back) งวดที่ 2 24 ก.พ. 63 16
คำถามที่พบบ่อย ? ตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับภาษีที่ดินฉบับใหม่ตอนที่ 1 24 ก.พ. 63 13
ประกาศรับสมัครบุุคลเข้ารับการสรรหาเป็น กกต. ท้องถิ่น 1 ม.ค. 63 29
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี 2562 1 ม.ค. 62 145
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัดจ้าง 11 ธ.ค. 61 89
เปลี่ยนแปลงประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง 8 พ.ย. 61 99
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 25 ต.ค. 61 153
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างสำรวจ(กองช่าง) จำนวน 1 อัตรา 4 ต.ค. 61 353
รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่นตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ (ปฏิบัติการ/ชำนาญการ ) จำนวน 1 อัตรา 16 พ.ค. 61 315
ประชุมคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนระดับตำบลห้วยหินลาด 10 พ.ค. 61 549
เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ทางเข้าสำนักงาน อบต.ห้วยหินลาด 23 มี.ค. 61 171
การยื่นแบบและชำระภาษี ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย 3 ม.ค. 61 535
ลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ปีงบประมาณ 2561 3 ม.ค. 61 572
ประกาศราคากลางในงานก่อสร้างถนน คสล.เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน (สายทางบ้านหนองขุมเหล็ก หมู่ที่3 - บ้านใหม่โพธิ์ชัย หมู่ที่ 10 10 ส.ค. 60 105
ประกาศราคากลางในงานก่อสร้างถนน คสล.เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน (สายทางบ้านหนองขุมเหล็ก หมู่ที่3 - บ้านใหม่โพธิ์ชัย หมู่ที่ 10 10 ส.ค. 60 146
ประกาศราคากลางในงานปรับปรุงและซ่อมแซมถนนดินลูกรังภายในตำบลห้วยหินลาด จำนวน 5 สายทาง 3 เม.ย. 60 134
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด เรื่องประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาดแห่งใหม่ 24 ม.ค. 60 144
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนสถาน 16 ม.ค. 60 143
การยื่นแบบและชำระภาษี ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2560 2 ม.ค. 60 162
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด เรื่องการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาดแห่งใหม่ 15 พ.ย. 59 161
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด เรื่องการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาดแห่งใหม่ 15 พ.ย. 59 133
ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 15 พ.ย. 59 116
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด เรื่องการจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ ผด.2 ปีงบประมาณ 2560 17 ต.ค. 59 168
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด เรื่องรายงานแผนการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 17 ต.ค. 59 138
ประกาศราคากลางตามโครงการลงลูกรังภายในตำบลห้วยหินลาด จำนวนถนน 12 สายทาง 29 ก.ย. 59 149