ข่าวประชาสัมพันธ์ : องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศกำหนดราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้ำเที่ยง หมู่ที่ ๘ ไป ศพด.เบญจคาม 21 ก.ย. 63 4
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร 19 ส.ค. 63 13
รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 10 ส.ค. 63 16
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด เรื่อง อนุมัติใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด 12 มิ.ย. 63 29
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 12 มิ.ย. 63 23
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1/ 2563 11 มิ.ย. 63 12
เชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 /2563 5 มิ.ย. 63 25
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 28 พ.ค. 63 23
แจ้งประชาสัมพันธ์เรื่องเงินสงเคราะห์ศพผู้สูงอายุ 2563 25 พ.ค. 63 74
กรมบัญชีกลาง เตรียมจ่ายเงินเยียวยาคนพิการที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ผ่านระบบ e-Social Welfare 29 พ.ค.63 25 พ.ค. 63 28
7 วิธีเว้นระยะห่างทางสังคม SOCIAL DISTANCING ต้านภัย COVID-19 16 เม.ย. 63 42
รัฐบาลออกมาตรการดูแลและเยียวยาผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID-19) ระยะที่ 1-2 16 เม.ย. 63 31
แนะนำการปฏิบัติสำหรับการกักตัว (Quarantine) และผู้อยู่อาศัยร่วมกัน 10 เม.ย. 63 33
แล้งนี้รอดแน่!! มท. สั่งการทุกจังหวัดดำเนินมาตรการเร่งด่วน "ขุดดินแลกน้ำ" แก้ปัญหาภัยแล้ง ตามนโยบายรัฐบาล 24 ก.พ. 63 72
ทุกคนต้องช่วยกัน! มหาดไทยกำชับทุกพื้นที่ เร่งดำเนินมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก 24 ก.พ. 63 67
ตรุษจีนอุ่นใจ มหาดไทยเตรียมพร้อมหากเกิดเหตุอัคคีภัยและอุบัติภัยทุกพื้นที่ 24 ก.พ. 63 60
7 ข้อ ชวนสงสัย เสี่ยงถูกหลอกไปทำงานมาเลเซีย 24 ก.พ. 63 69
“ชิม ช้อป ใช้” เตรียมคืนเงินชดเชยหรือเงินคืน (Cash Back) งวดที่ 2 24 ก.พ. 63 55
คำถามที่พบบ่อย ? ตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับภาษีที่ดินฉบับใหม่ตอนที่ 1 24 ก.พ. 63 64
ประกาศรับสมัครบุุคลเข้ารับการสรรหาเป็น กกต. ท้องถิ่น 1 ม.ค. 63 73
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาดเรื่องการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 13 มิ.ย. 62 28
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี 2562 1 ม.ค. 62 209
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัดจ้าง 11 ธ.ค. 61 120
เปลี่ยนแปลงประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง 8 พ.ย. 61 127
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 25 ต.ค. 61 189
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างสำรวจ(กองช่าง) จำนวน 1 อัตรา 4 ต.ค. 61 492
รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่นตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ (ปฏิบัติการ/ชำนาญการ ) จำนวน 1 อัตรา 16 พ.ค. 61 410
ประชุมคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนระดับตำบลห้วยหินลาด 10 พ.ค. 61 699
เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ทางเข้าสำนักงาน อบต.ห้วยหินลาด 23 มี.ค. 61 216
การยื่นแบบและชำระภาษี ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย 3 ม.ค. 61 668