ข่าวประชาสัมพันธ์ : องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี 2562 1 ม.ค. 62 122
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัดจ้าง 11 ธ.ค. 61 75
เปลี่ยนแปลงประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง 8 พ.ย. 61 86
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 25 ต.ค. 61 135
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างสำรวจ(กองช่าง) จำนวน 1 อัตรา 4 ต.ค. 61 316
เชิญชวนงดเหล้าเข้าพรรษา โครงการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา ปี 2561 “เข้าพรรษานี้ พักดื่ม พักตับ” 2 ก.ค. 61 132
รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่นตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ (ปฏิบัติการ/ชำนาญการ ) จำนวน 1 อัตรา 16 พ.ค. 61 286
ประชุมคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนระดับตำบลห้วยหินลาด 10 พ.ค. 61 466
เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรังเชื่อมระหว่างพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 7 23 มี.ค. 61 130
เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ทางเข้าสำนักงาน อบต.ห้วยหินลาด 23 มี.ค. 61 155
ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการ 3 ม.ค. 61 271
การยื่นแบบและชำระภาษี ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย 3 ม.ค. 61 433
ลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ปีงบประมาณ 2561 3 ม.ค. 61 518
ประกาศราคากลางในงานก่อสร้างถนน คสล.เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน (สายทางบ้านหนองขุมเหล็ก หมู่ที่3 - บ้านใหม่โพธิ์ชัย หมู่ที่ 10 10 ส.ค. 60 95
ประกาศราคากลางในงานก่อสร้างถนน คสล.เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน (สายทางบ้านหนองขุมเหล็ก หมู่ที่3 - บ้านใหม่โพธิ์ชัย หมู่ที่ 10 10 ส.ค. 60 131
ประกาศราคากลางในงานปรับปรุงและซ่อมแซมถนนดินลูกรังภายในตำบลห้วยหินลาด จำนวน 5 สายทาง 3 เม.ย. 60 122
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด เรื่องประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาดแห่งใหม่ 24 ม.ค. 60 124
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนสถาน 16 ม.ค. 60 131
การยื่นแบบและชำระภาษี ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2560 2 ม.ค. 60 146
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด เรื่องการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาดแห่งใหม่ 15 พ.ย. 59 144
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด เรื่องการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาดแห่งใหม่ 15 พ.ย. 59 120
ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 15 พ.ย. 59 104
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด เรื่องการจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ ผด.2 ปีงบประมาณ 2560 17 ต.ค. 59 148
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด เรื่องรายงานแผนการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 17 ต.ค. 59 119
ประกาศราคากลางตามโครงการลงลูกรังภายในตำบลห้วยหินลาด จำนวนถนน 12 สายทาง 29 ก.ย. 59 137