อัลบั้มภาพ

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อเข้าสู่หมู่บ้าน/ชุมชน

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อเข้าสู่หมู่บ้าน/ชุมชน... วันที่ 1 เม.ย. 63 (ดูู 16)

Huayhinlad Cup2020 การแข่งขันกีฬาเยาวชนต้านยาเสพติด

Huayhinlad Cup2020 การแข่งขันกีฬาเยาวชนต้านยาเสพติด 2563... วันที่ 20 ม.ค. 63 (ดูู 79)

พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาศพระบรมราชาภิเษก

นายสมัย ธิโกษี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ที่บริเวณอาคารองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด..... วันที่ 14 ม.ค. 63 (ดูู 72)

วันเด็กแห่งชาติ 2563

เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ  เป็นอีกหนึ่งวันสำคัญของไทยซึ่งในปี 2563 นี้ตรงกับวันเสาร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2563 พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา มอบคำขวัญวันเด็กปีนี้ คือ “เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย”โดยเน้นว่าเด็กไทยยุคใหม่ต้องให้ความสำคัญทั้งเรื่องเทคโนโลยีและความเป็นพลเมืองไทยควบคู่..... วันที่ 14 ม.ค. 63 (ดูู 51)

รักน้ำรักป่ารักแผ่นดิน 2561

คณะผู้บริหาร  ข้าราชการ และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด  พร้อมใจกันสวมใส่เสื้อเหลืองและทำกิจกรรมรร่วมกับประชาชนภายในตำบลร่วมกิจกรรมรักน้ำรักป่ารักแผ่นดิน เป็นการส้รางจิตสำนึกให้ประชาชนรักสิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์ธรรมชาติ... วันที่ 2 ก.ค. 61 (ดูู 339)

ขัดแยกขยะ

การคัดแยกขยะ เป็นประโยชน์และถือเป็นหัวใจหลักในการลดปริมาณขยะ เพราะการคัดแยกขยะ ทำให้ขยะถูกส่งต่อไปในกระบวนการที่ถูกต้องได้ง่ายขึ้น เช่น นำไปเผา นำไปรีไซเคิล นำไปย่อยสลาย ฯลฯ แต่ถ้าหากเราไม่คัดแยกขยะ จะทำให้ขยะแยกออกจากกันยาก กลายเป็นกองขยะขนาดใหญ่ที่เป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม การคัดแยกขยะทำได้ง่าย ๆ โด..... วันที่ 8 มิ.ย. 61 (ดูู 13)

รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี

วันที่ 7 มิถุนายน 2561 กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  ร่วมกับ  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด เดินรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก  สตรี  และบุคคลในครอบครัว ภายใต้แนวคิด  “สร้างครอบครัวไร้รุนแรง  ด้วยสื่อสารที่สร้างสรรค์” คำขวัญ “หยุด! ทำลายทำร้ายครอบครัว” ..... วันที่ 7 มิ.ย. 61 (ดูู 397)

ประชุมคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนระดับตำบลห้วยหินลาด

 อบต.ห้วยหินลาด  ได้ดำเนินการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชน และได้มีการประชุมคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนระดับตำบลห้วยหินลาด เมื่อวันที่ 10  พฤษภาคม  2561  เพื่อให้คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนตำบลห้วยหินลาดดำเนินงานตามแผนเพื่อวางแผนการดำเนินงานและขับเคลื่อนการดำเนินภาเด็กและเยาวชนทุกระดั..... วันที่ 11 พ.ค. 61 (ดูู 880)