รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาดสมัยประชุมสามัญ ครั้งที่ 2/ 2563


ออนไลน์ : 9

หัวข้อ :: รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาดสมัยประชุมสามัญ ครั้งที่ 2/ 2563

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ครั้งที่ 2/2563
วันที่ 14 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด

เปิดไฟล์
โพสโดย : แอดมิน1   วันที่ : 14 สิงหาคม 63   View : 29
ข่าวสภาฯ
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1/ 2563  (ดู 109)
ประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปีงบประมาณ 2563 สมัยที่3 ครั้งที่1  (ดู 42)
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1/ 2563  (ดู 33)
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563  (ดู 46)
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาดสมัยประชุมสามัญ ครั้งที่ 2/ 2563  (ดู 29)
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาดสมัยประชุมสามัญ ครั้งที่ 1/ 2563  (ดู 33)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :