ประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปีงบประมาณ 2563 สมัยที่3 ครั้งที่1


ออนไลน์ : 10

หัวข้อ :: ประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปีงบประมาณ 2563 สมัยที่3 ครั้งที่1

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด
สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ 3 ประจำปี   พ.ศ.  2563
ครั้งที่ 1/2563
วันที่  7  เดือนสิงหาคม พ.ศ.  2563  เวลา  09.00 น.
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด

เปิดไฟล์
โพสโดย : อภิญญา   วันที่ : 7 สิงหาคม 63   View : 42
ข่าวสภาฯ
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1/ 2563  (ดู 109)
ประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปีงบประมาณ 2563 สมัยที่3 ครั้งที่1  (ดู 42)
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1/ 2563  (ดู 33)
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563  (ดู 46)
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาดสมัยประชุมสามัญ ครั้งที่ 2/ 2563  (ดู 28)
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาดสมัยประชุมสามัญ ครั้งที่ 1/ 2563  (ดู 33)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :