องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด


ออนไลน์ : 6

Gallery :: องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด

วันนี้  19 สิหาคม 2564 เวลา 10.00 น.นำโดยนายวิเชียร แสนคำ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด พร้อมด้วข้าราชการและพนักงาน ร่วมต้อนรับนายเอกภาพ พลซื่อ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด และท่าน สจ วสันต์ อึ้งเจริญธนกิจ ที่ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านและเยียวยาบ้านที่ถูกไฟไหม้รายนางธาริณี ทาโพนงาม บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 9 และบ้านนางตุ้ม  คำศรี บ้านหนองขุมเหล็ก หมู่ที่ 3

ทีั้งนี้ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดได้พบปะให้กำลังใจกับผู่ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า โควิด -19 ผ่านระบบเสียง ณ ศูนย์พักคอยองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด

วันที่ : 19 สิงหาคม 64   View : 39