สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ยินดีต้อนรับ www.huayhinlad.go.th
​​

ผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯ​​


 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 000002
วันนี้ 000007
วานนี้ 000019
เดือนนี้ 000146
เดือนก่อน 000394
ปีนี้ 001455
ปีก่อน 002593

ดาวน์โหลดใหม่

  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี : [23 เม.ย. 64]
  -สถิติผู้มาลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2564 : [22 เม.ย. 64]
  สถิติการให้บริการน้ำอุปโภค บริโภค ปี2564 : [22 เม.ย. 64]
  คู่มือการร้องทุกข์/ร้องเรียน : [22 เม.ย. 64]
  สรุปแบบประเมินความพึงพอใจในการบริการประชาชน ของ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด : [22 เม.ย. 64]
  คู่มือการให้บริการในขั้นตอนการดำเนินงานร้องเรียนร้องทุกข์ : [12 เม.ย. 64]
  คู่มือปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด พ.ศ. ๒๕๖๔ : [6 เม.ย. 64]
  ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าท : [5 เม.ย. 64]
  รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) : [31 มี.ค. 64]

อัลบั้มภาพกิจกรรม

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร