สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ยินดีต้อนรับ www.huayhinlad.go.th โทร 043-030117
​​

ผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯ​​ 

แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 000002
วันนี้ 000015
วานนี้ 000024
เดือนนี้ 000362
เดือนก่อน 000314
ปีนี้ 000362
ปีก่อน 003670
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวรับสมัคร
  • ข่าวสภาฯ
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง นายกอค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาดและสมาชิกสภา อบต.  - 7 ธ.ค. 64(ดู 15) 
  ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด  - 22 พ.ย. 64(ดู 51) 
  ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด  - 22 ต.ค. 64(ดู 42) 
  ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด - 6 ต.ค. 64(ดู 48) 
  ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาดเรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารตำบลห้วยหินลาด - 6 ต.ค. 64(ดู 51) 
  ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุปีงบประมาณ 2566 - 1 ต.ค. 64(ดู 49) 
  ข้อมูลหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด  - 17 ส.ค. 64(ดู 104) 
  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1/ 2563 - 13 พ.ย. 63(ดู 68) 
  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาดสมัยประชุมสามัญ ครั้งที่ 2/ 2563 - 14 ส.ค. 63(ดู 60) 
  ประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปีงบประมาณ 2563 สมัยที่3 ครั้งที่1 - 7 ส.ค. 63(ดู 75) 
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 - 31 ก.ค. 63(ดู 86) 
  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1/ 2563 - 11 มิ.ย. 63(ดู 143) 
  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาดสมัยประชุมสามัญ ครั้งที่ 1/ 2563 - 11 ก.พ. 63(ดู 65) 

ภาพกิจกรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด (ดู 77)

โครงการจิตอาสาพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ (ดู 89)

ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล

ยางพารา (ดู 272)

กระเป๋าถัก (ดู 171)

ดาวน์โหลดใหม่

  สมรรถนะประจำผู็บริหาร : [23 ก.ค. 64]
  สมรรถนะประจำสายงาน : [23 ก.ค. 64]
  สมรรถนะหลัก : [23 ก.ค. 64]
  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยหินลาด สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 14 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยหินลาด : [14 มิ.ย. 64]
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี : [23 เม.ย. 64]
  -สถิติผู้มาลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2564 : [22 เม.ย. 64]
  สถิติการให้บริการน้ำอุปโภค บริโภค ปี2564 : [22 เม.ย. 64]
  คู่มือการร้องทุกข์/ร้องเรียน : [22 เม.ย. 64]
  สรุปแบบประเมินความพึงพอใจในการบริการประชาชน ของ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด : [22 เม.ย. 64]

อัลบั้มภาพกิจกรรม

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร

การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ตำบลห้วยหินลาด