ร้องเรียนร้องทุกข์

ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ช่องทางการร้องเรียน/ร้องทุกข์


 
  1. ร้องเรียนผ่านหมายเลขโทรศัพท์ภายใน 043-030117
  2. ผ่านทางเว็บไซต์ www.huayhinlad.go.th
  3. ร้องเรียนผ่านเฟสบุ๊คแฟนเพจของ อบต. Facebook
  4. ร้องเรียนผ่านไปรษณีย์
  5. ร้องเรียนด้วนตนเองที่ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด 
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด
หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยหินลาด อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 45130 โทรศัพท์ 043-030117
View : 321