ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง นายกอค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาดและสมาชิกสภา อบต.


ออนไลน์ : 3

หัวข้อ :: ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง นายกอค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาดและสมาชิกสภา อบต.

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง นายกอค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาดและสมาชิกสภา อบต. 
เปิดไฟล์
โพสโดย : อภิญญา   วันที่ : 7 ธันวาคม 64   View : 16
ข่าวประชาสัมพันธ์
แล้งนี้รอดแน่!! มท. สั่งการทุกจังหวัดดำเนินมาตรการเร่งด่วน "ขุดดินแลกน้ำ" แก้ปัญหาภัยแล้ง ตามนโยบายรัฐบาล  (ดู 213)
การยื่นแบบและชำระภาษี ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย  (ดู 918)
ลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ปีงบประมาณ 2561  (ดู 821)
ประกาศรับสมัครบุุคลเข้ารับการสรรหาเป็น กกต. ท้องถิ่น  (ดู 201)
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี 2562  (ดู 357)
ทุกคนต้องช่วยกัน! มหาดไทยกำชับทุกพื้นที่ เร่งดำเนินมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก  (ดู 231)
เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ทางเข้าสำนักงาน อบต.ห้วยหินลาด  (ดู 339)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :