โครงการจิตอาสาพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์


ออนไลน์ : 13

Gallery :: โครงการจิตอาสาพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์
วันที่ 11 สิงหาคม  2564 ปลัดวิเชียร  แสนคำ ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่นายกอบต.ห้วยหินลาด นำทีมเจ้าหน้าที่ อบต.ห้วยหินลาด สมาชิกสภา พร้อมจิตอาสาร่วมโครงการจิตอาสาพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2564 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ รวมทั้งได้ร่วมกันทำความดี ด้วยการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาความสะอาดเรียบร้อยของบ้านเมือง สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน
วันที่ : 11 สิงหาคม 64   View : 53